Ufuk Psikolojide Günübirlik Sohbetler” in Doğumu

 

 

Bir temel bilim olan psikolojinin 4 yıllık lisans eğitimi, bilimsel perspektife ve psikolojinin temel alt alanlarına yönelik kapsamlı bir öğrenme süreci içermektedir. Ancak, hızla gelişen ve değişen bilimsel bulgularla psikolojide öğrenme sürekli olarak devam etmekte ve mesleki başarının önemli bir boyutunu da bu öğrenme ve  sorgulamada süreklilikle birlikte tarafsız fikir üretebilme becerisi oluşturmaktadır.

Bu yıl ilk defa Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğrenmenin sürekli, dolayısıyla öğretmenin öğrenci, öğrencinin de öğretmen olduğu vizyonu temel alınarak “Klinik Psikolojide Seçme Konular” dersi açılmıştır.

Bu ders klinik psikoloji alanında ancak, multidispliner bir bakış açısıyla yeni gelişmeleri ve uygulamaları takip edebilme olanağı sağlayan esnek bir içeriğe sahiptir. Geleneksel uygulamalardan farklı olarak planlanan bu derste öğrencilerin yıllık olarak belirlenmiş kavram çerçevesinde kendi öğrenme süreçlerini aktif olarak planlamaları ve üretken olmaları beklenmekte, dersin sorumlu öğretim üyesi ise moderatör olarak sürece destek olmaktadır.

Mezun olmadan önce bağımsız çalışma ve öğrenme becerilerini üst düzeyde zorlayan öğrencilerin büyük bir motivasyonla oluşturduğu dönemlik  müfredat, dersin moderatörü için de akademik bir meydan okuma olmuştur. Bu meydan okuma tarafımdan keyifle ve gururla kabul edilmiştir.

Bu ilk dönemde dersimize davet ettiğimiz ve alanlarında büyük bilgi birikimine sahip olan herkesin büyük bir gönüllülükle davetimize cevap vermesi “Ufuk Psikolojide Günübirlik Sohbetler” etkinliğinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.